روز عیدفطر در مسجد جامع دهلی (شاهجهانی)، حمیدرضا قلیچ خانی، 20/6/1389هو

صبح زود برخاستم تا برای عکاسی از مراسم پرشکوه نماز عید فطر در بزرگترین مسجد جامع هندوستان بروم. بعضی سالها تا بیست هزار نفر در این نماز شرکت میکنند. دیدم کم کم باران میاد و پس از رسیدن به مسجد دیدم که باران سبب شده تا مثل هر سال شکوهمند و منظم نباشد. در این عکس نماز تمام شده و مردم در حال ترک کردن مسجدند.
کتیبه هایی که در پشت سرم (در 10 مستطیل) دیده میشود به زبان فارسی و خط ثلث نورالله احمد است که در سال 1060ق به روش معرق سنگ اجرا شده است.

 


Powered By Persian E107 © 2005-2009